Mezinárodní vědecká konference

Ekonomika Management Finance (EMF 2020)
8.- 9. 10. 2020

Nové trendy a výzvy pro akademickou a podnikatelskou sféru

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

 • mikroekonomie, makroekonomie
 • management, podnikové řízení
 • mezinárodní obchod a ekonomika
 • management malých a středních podniků
 • finance a bankovnictví, pojišťovnictví, risk management
 • inovace, systém regionálních a národních inovací
 • firemní marketing
 • ekonomika práce, sociální a pracovní politiky
 • finanční a manažerské účetnictví
 • produktový a logistický management
 • management veřejné správy

VĚDECKÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. Armenia Androniceanu, Ph.D., Bucharest University of Economic Studies, Faculty of Administration and Public Management, Rumunsko

Dr. Adam Balcerzak, Nicolas Copernicus University, Polsko

assoc. prof. Dr. Yuriy Bilan, University of Szczecin, Polsko

Dr. Martin Čepel, PhD., MBA, Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania, Slovensko

prof. Alina Mihaela Dima, Ph.D., Bucharest University of Economic Studies, Faculty of Business Administration, Rumunsko

prof. Ing. Beata Gavurová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Slovensko

Prof. Romualdas Ginevičius, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, Litva

Dr. h.c. prof. eng. Janusz Grabara, PhD, Czestochowa University of Technology, Polsko

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Slovensko

prof. Sebastian Kot, Ph.D., Czestochowa University of Technology, Polsko

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Vysoká škola obchodní Praha, Česká republika

Dr. Kornélia Lazányi, Obuda University Budapest, Maďarsko

doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Česká republika

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika

prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikohospodářská, Česká republika

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Česká republika

Prof. Eleftherios Thalassinos, PhD., University of Piraeus, Greece, University of Malta, Malta, Neapolis University of Pafos and Open University of Cyprus, Kypr

doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika – předseda vědeckého výboru

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika – předseda výboru

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania, Slovensko

Mgr. Lenka Kolenovská, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika

Mgr. Jan Kramoliš, PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika

doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., Vysoká škola podnikání a práva Praha, Česká republika

prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta ekonómie a podnikania, Slovensko

Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika

Ing. Katarína Valášková, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Slovensko


MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika.