Mezinárodní vědecká konference

Ekonomika Management Finance (EMF 2022)
6. – 7. 10. 2022

Nové trendy a výzvy pro akademickou a podnikatelskou sféru
⋯⋯⋯
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Ekonomika Management Finance (EMF 2022), jejímž cílem je vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků z oblasti ekonomiky, managementu a financí, navazování vědeckých kontaktů a také možnost publikovat výsledky vlastních výzkumů v kvalitních časopisech.

Konferenci EMF 2022 pro Vás připravila Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíně ve spolupráci Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU a firmou BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.

Tešíme se na Vaši účast.

prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
děkan

Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


28.
únor 2022

termín podání příspěvků

Best
papers

Nejlepší články budou uveřejněné v časopis Journal of Competitiveness (Web of Science™ IF=4,725, AIS=0,502).

6. - 7.
říjen 2022

konání konference

Konference je možné se zúčastnit i bez zaslaného vědeckého článku.
V tomto případě, je cena (pasivní účast) 2 500 Kč bez DPH.


Zbývající čas do konání konference: